• തല_ബാനർ

കള മാറ്റ്

 • ബ്ലാക്ക് കളർ പിപി നെയ്ത കള പായ/ഗ്രൗണ്ട് കവർ/ആൻ്റി ഗ്രാസ് ക്ലോത്ത്

  ബ്ലാക്ക് കളർ പിപി നെയ്ത കള പായ/ഗ്രൗണ്ട് കവർ/ആൻ്റി ഗ്രാസ് ക്ലോത്ത്

  ആൻറി ഗ്രാസ് ഫാബ്രിക് കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.കളകൾ വളരുന്നത് തടയുന്നതിനും ചൂട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കീടങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും വിളയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.പ്രകാശ പ്രസരണം, വായു പ്രസരണം, ജല സംപ്രേക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഇതിന് മികച്ച കഴിവുണ്ട്;കളനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ വലിയ മേഖലകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.ഇത് വളരെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കുറഞ്ഞ ചെലവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്.

   

 • ഗ്രാസ് പ്രൂഫ് തുണി

  ഗ്രാസ് പ്രൂഫ് തുണി

  പുല്ല് പ്രൂഫ് തുണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നല്ല വായു പ്രവേശനക്ഷമതയും വേഗത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതുമായ ഒരു തരം മെറ്റീരിയലാണ്.കളകളുടെ വളർച്ച തടയുകയും ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേരുകൾ പുറത്തുവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.